سازنده دستگاه طرح سفال ژنوا

boran.machine: ۰۹۱۱۹۱۸۰۱۰۴

دستگاه طرح سفال ژنوا (ایتالیا) شیروانی سازنده دستگاه طرح سفال و ماشین آلات شیروانی بوران ماشین آمل نجفی

boran.machine

آذربایجان شرقی > جلفا

۰۹۱۱۹۱۸۰۱۰۴

Email

آدرس: مازندران آمل میدان هزارسنگر

تعداد بازدید: ۸۴۰

به روز رسانی: امروز ۲۳:۱۷

شناسه آگهی: ۱۲۳۶۷۵۷