نبشی پلاستیکی ، گونیا پلاستیکی ، کنجی زیر تسمه

راستین صنعت: ۰۲۱۵۵۴۳۶۵۴۷ - ۰۹۱۲۲۸۱۰۸۸۳

تولید ، فروش نبشی گونیا ، گونیا پلاستیکی یا گوشه پلاستیکی ، کنجی زیر تسمه برای حفاظت از کارتن زیر تسمه بسته بندی استفاده می شود.

نوع فعالیت:
فروش خرید تولید پخش و توزیع واردات صادرات

راستین صنعت

آذربایجان شرقی > جلفا

۰۲۱۵۵۴۳۶۵۴۷ - ۰۹۱۲۲۸۱۰۸۸۳

Email

آدرس: تهران نواب

تعداد بازدید: ۴۵۲

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۱۲۵۴۹۲۹