کار و استخدام در جلفا

راننده وانت اماده کار

پخش و حمل بار با وانت با راننده مجرب و وارد اماده کار و همکاری با شرکتها و موسسات

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | سراج زاده